Du är här

Har du förslag till årsmötet?

Har du förslag till årsmötet?

Snart är det ett nytt år och det är dags för att lämna in motioner till årsmötet från er medlemmar

Sista datum för inlämnande av motioner till årsmötet 2020 är 31/12 2019

Motioner skickas till: vastsvenska@vorsteh.se 
Vad är en Motion och hur skriver jag den?

Motion

När en medlem har ett förslag eller tillägg till verksamheten, till exempel stadgeändring, kan medlemmen skriva en motion (förslag) till årsmötet. Motionen ska lämnas till MSVK styrelse som tillsammans med eget yttrande över motionen är skyldig att överlämna den till årsmötet för beslut.

Att skriva en motion

Ibland kommer det in motioner till klubbarna, som är omöjliga att förstå vad motionären egentligen vill, tänk noggrant igenom när ni skriver så att det blir korrekt och lättbegripligt.

Skriv motionen med följande innehåll:

Rubrik

Vad motionen handlar om

Brödtext

Förklara bakgrund till förslaget

Yrkande

Avluta motionen med ett konkret förslag. Skriv det så att årsmötet kan säga ja eller nej till förslaget

SVK/Västsvenska