Du är här

Regelrevidering - referensgrupp

Den tidigare utsedda referensgruppen har utökats med ytterligare två namn och ser nu ut så här:

Lennart Andersson, SVK/Västerbotten
Ingemar Johansson, SVK/Västsvenska
Stefan Nilsson, SVK/Södra
Eva Kits Nilsson, SVK/Mellansvenska
Jenny Olsson, SVK/Jämtland-Västernorrland
Tomas Olofsson, SVK/Västsvenska
Ingemar Sjöström, SVK/Västerbotten
Ingemar Stöckel, SVK/Malmfälten

Tanken med referensgruppen är att ge regelgruppen ett "bollplank" innan förslag går på remiss.