Du är här

Särskilda prov SVK Jämtland/Västernorrland

SVK Jämtland/Västernorrland kommer under tidsperioden 200323 - 200431
endast anordna särskilda prov för medlemmar i SVK Jämtland/Västernorrland.
Härvid gäller max 8 provdeltagare/dag.
Nytt beslut om ovan kan komma att fattas med omedelbar verkan