Du är här

Statligt jaktkort

Alla SVK:s jaktprov, både ordinarie och särskilda, under tillåten jakttid jämställs enligt Jaktförordningen med jakt och alla deltagare, även utländska, ska således medföra statligt jaktkort även om man inte bär vapen utan bara för sin hund.

Detta gäller dock ej person som vid jaktårets början är under arton år, om han eller hon då inte har tillstånd att inneha skjutvapen för jaktändamål.