Du är här

Välkommen till sena provet i Mittådalen 28-29 September

SVK JV inbjuder till höstprov på de underbara markerna i mittådalen mellan den 28-29 september 2019.
Följande mycket kompetenta gäng finns på plats för att ta er som deltagare igenom denna händelse som inte får missas.
Som Domare
Patric Bergström
Angelica Hammarström
Anders Håkansson

Jim Vejby (förutsätter lyckat resultat tidiga provets uppkörning  :-)

Skyttar
H-E Johansson

Krister Öst

Marie Persson

Reijo

Provledare alla klasser 
Hans-Erik Johansson
Kontakt info: 0709707997 vesslan0709707997@gmail.com

Ulrika Vestlund

doddas1@hotmail.com 

Emma Floberg
emma.floberg@gmail.com


Vid för många anmälningar tillämpas sedvanlig metodik enligt följande

1)domare
2) lokalmedlem som anmält sig och betalat i tid
3) icke lokalmedlem som anmält sig och betalat i tid
4)Övriga

Sista anmälningsdag och den dag som anmälningskostnaden skall finnas på lokalavdelningens konto är 2019-09-09.

kostnad/start 450kr

Betalning till  pg. 613908-3

vid utlandsinbetalning använd

NDEASESSBIC:
SE82 9500 0099 6034 0613 9083IBAN

Mer info kommer att skickas ut i PM till deltagarna
Välkommen
Hans-Erik, Emma och Ulrika