Du är här

Viktigt om rabiesvaccination inför uttagning till VM

För dig som kan bli VM deltagare i Serbien

VM kommer att genomföras i Serbien - sannolikt i Oktober. För att delta måste du ha giltig rabiesvaccin med godkända "Titrar"* vid hemkomsten. Det är således på tid att vaccinera eller kontrollera att befintliga tittrar är godkända.
Upplysningar Dag Teien.  
Tel 070 369 33 36 

*"Titrar" - Titrering av Rabiesantikroppar ska vara inskrivet i passet. Kostar 600-800 kronor hos din veterinär som skickar hundens blodprov till SVA, du får ett intyg (om antikroppars miniminivå är uppnått) som veterinären skriver in i passet.

Se mer information om VM-uttagningen på  - CACIT-prov och uttagning till VM