Kontakt

Dokument

Stadgar/arbetsordning/PM

SVK:s stadgar, gäller från 2017-06-03
PM, arbetsordningar

Provregler

Jaktprov
Fullbruksprov
Särskilt prov
Konvertering av nordiska  betyg i eftersöksgrenar
Värdering av utländska provmeriter
Regler för viltspårprov 2017 - 2021

Utställning/championat

Utställnings- och championatregler från 2017 - 2021

Avel

Registreringsregler 2017

Jakt & fågel

Jaktlagstiftning och jaktförordningen se Jägareförbundets hemsida
Utsättning av fågel

Provledare

Provledarutbildning

Championat

Svenskt Utställningschampionat (SE UCh)

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. Ett 1:a pris i öppen klass på jaktprov alternativt lägst ett 2:a pris på fullbruksprov i något nordiskt land.

Svenskt Jaktprovschampionat (SE JCh)

Två 1:a pris i elitklass i Sverige.
Betyget godkänd i anlagsklass på viltspårprov.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt Fullbrukschampionat (SE FBCh)

Två 1:a pris på fullbruksprov i Sverige.
Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt Viltspårprovchampionat (SE VCh)

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare.
Intyg om godkänd testikelstatus.
En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erörvrats efter det att championattiteln införts för rasen.