Kontakt

Anmälan till prov, utställning och exteriörbeskrivning

Foto: Sofia Henriksson
Foto: Sofia Henriksson

Jakt- eftersöks- och fullbruksprov

Från och med 2014-01-01 är det obligatoriskt att vid anmälan bifoga en elektroniskt ifylld egenskapsblankett. Syftet med detta är för att underlätta arbetet för våra resultatredovisare och domare.

Följande egenskapsblankett kan, om du använder senaste versionen av Adobe Reader XI, fyllas i och sparas. Det är då möjligt att bifoga den vid din anmälan till ordinarie jakt- eller eftersöksprov ovan, eller att mejla den enligt lokalavdelningens anvisningar vid särskilt prov. Detta förenklar avsevärt arbetet för våra resultatredovisare. Vid anmälan till fullbruksprov ska ingen egenskapsblankett bifogas.

OBS! Adobe Reader XI fungerar på nyare versioner av operativsystem (till exempel Windows XP med vissa service packs, Windows 7, WIndows 8, Mac OS X 10.6.4, Mac OS X 10.7.2 eller Mac OS X .

OBS! Nerladdningslänken ovan går till senaste version av Adobe Reader. Om du erbjuds ladda ner en äldre version istället så beror detta på att Adobe Reader XI inte fungerar med den version av operativsystem som du använder.

OBS! För att detta ska fungera som tänkt måste du först spara egenskapsblanketten på din dator och sedan öppna den med just Adobe Reader. Om du klickar på länken nedan och fyller i den direkt i webläsaren så kan pdf-filen öka kraftigt i storlek, och går då kanske inte att bifoga med provanmälan. De addins som används i Internet Explorer och Mozilla Firefox verkar ha detta beteende, medan den addin som används i Google Chrome inte verkar göra något alls med det data du matat in när du sparar.

Egenskapsblankett, reviderad 2014-11-01

Du anmäler dig via nedanstående länk. Anmälningssidan kommer cirka 2014-01-14 att justeras så att de fält som anmälningsmottagare och provledare kan behöva blir obligatoriska.