Kontakt

GRUPP 7  

STANDARD FÖR GROSSERGrosser Munsterländer
MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND

ORIGINALSTANDARD 1987-06-24

FCI-STANDARD 1998-10-12; tyska

SKKs STANDARDKOMMITTÉ 2002-06-05 

URSPRUNGSLAND/HEMLAND:

Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Mångsidigt användbar jakthund, vars styrka ligger i arbetet efter skott

FCI-KLASSIFIKATION:

Grupp 7, sektion 1.2 Med arbetsprov

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Rasens historiska utveckling går från medeltidens vitbrokiga fågelhundar via stötande fågelhundar till 1800-talets stående fågelhundar. Grosser münsterländer hör liksom kleiner münsterländer till gruppen långhåriga tyska stående fågelhundar, vilkas planmässiga avel inleddes under slutet av 1800-talet. Efter att den tyska rasklubben för långhårig vorsteh 1909 slutgiltigt förbjudit den svarta färgen inom aveln grundades 1919 en förening som tog sig an aveln av den svartvita långhåriga stående fågelhunden. Efter en inventering av resterna av den inhemska svartvita stammen som ännu existerade i framförallt västra Münsterland och Niedersachsen inledde föreningen 1922 den planmässiga aveln av grosser münsterländer. Den ursprungliga populationen omfattade 83 hundar och avkommorna från dessa hundar registrerades som grosser münsterländer.

HELHETSINTRYCK:

Grosser münsterländer skall ha en kraftig och muskulös kroppsbyggnad och ge ett elegant och stramt helhetsintryck. Rasen skall utstråla intelligens och ädelhet.

VIKTIGA MÅTT-FÖRHÅLLANDEN:

Kroppen skall vara nästan kvadratisk. Kroppslängden får överstiga mankhöjden med 2 cm.

UPPFÖRANDE/ KARAKTÄR:

De viktigaste egenskaperna hos rasen är följsamhet, läraktighet och tillförlitlig användbarhet som jakthund, särskilt efter skott. Temperamentet är livligt utan nervositet.

HUVUD:

Huvudet skall vara ädelt och långsträckt med ett intelligent uttryck.

Stop:

Stopet skall vara svagt markerat.

Nostryffel:

Nostryffeln skall vara utpräglat svart.

Nosparti:

Nospartiet skall vara kraftigt, långt och välutvecklat. Nosryggen skall vara plan.

Läppar:

Läpparna skall inte vara lösa.

Käkar/tänder:

Käkarna skall vara kraftiga med ett komplett saxbett med kraftiga hörntänder.

Kinder:

Kindmuskulaturen skall vara välutvecklad.

Ögon:

Ögonen skall vara så mörka som möjligt. Ögonlocken ska vara väl åtliggande och ögonlockskanterna skall sluta fast an.

Öron:

Öronen skall vara tämligen högt ansatta, väl åtliggande och breda med avrundade spetsar.

HALS:

Halsen skall vara kraftig, välmusklad och ädelt böjd.

KROPP:

Manke:

Manken skall vara medelhög, lång och välmusklad.

Rygg:

Ryggen skall vara kort, fast och rak.

Ländparti:

Ländpartiet skall vara markerat och skyddat av fast muskulatur.

Kors:

Korset skall vara långt, brett, välmusklat och endast lätt sluttande.

Bröstkorg:

Bröstkorgen skall sedd framifrån vara bred och från sidan djup med markerat förbröst.

Underlinje:

Buklinjen skall vara lätt uppdragen, slank och stram. Flankerna skall vara korta och väl uppdragna.

Svans:

Svansen skall bäras vågrätt eller lätt uppåtriktat. Från sidan sett ska den vara utan knyck vid ansättningen.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL:

Framstället skall vara starkt och välmusklat med korrekta vinklar och raka framben.

Skulderblad:

Skulderbladen skall ligga väl an mot bröstkorgen.

Mellanhand:

Mellanhänderna skall vara fjädrande.

Tassar:

Framtassarna skall vara måttligt långa, väl slutna och rundade. Sporrar skall finnas.

BAKSTÄLL:

Bakstället skall vara kraftigt med stram muskulatur och lodrätt ställda bakben.

Knäled:

Knälederna skall vara korrekt vinklade.

Has:

Haslederna skall vara korrekt vinklade.

Tassar:

Baktassar, se framtassar. I ursprungslandets standard föreskrivs att sporrar skall avlägsnas.

RÖRELSER:

I skritt och trav skall rörelserna vara spänstiga och vägvinnande med långa steg. I galopp skall rörelserna vara elastiska och kraftfulla med ordentligt påskjut och långa språng.

HUD:

Huden skall vara stram.

PÄLS:

Pälsstruktur:

Pälsen skall vara lång, tät och slät. Den får varken vara lockig eller utstående då detta kan vara hindrande vid jakt. Hos både hanhundar och tikar skall pälsen på fram- och bakbenens baksidor vara särskilt lång och tät och bilda behäng. Även på svansen ska pälsen vara särskilt lång och bilda fana som skall vara som längst ungefär på mitten. Pälsen på öronen skall vara lång och bilda fransar som tydligt och liksidigt hänger ned över öronlapparnas nedre kanter. Öronlapparna får inte vara korthåriga. På huvudet skall pälsen vara kort och åtliggande.

Färg:

Vitt med svarta fläckar och prickar eller svartskimmel. Huvudet skall vara svart, eventuellt med vitt runt nosen eller bläs.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd:

Hanhund: 60-65 cm

Tik: 58-63 cm

Vikt:

Omkring 30 kg.

FEL:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 • för bred skalle; för markerat stop
 • konvex eller konkav nosrygg, ofullständig pigmentering, helt eller i fläckar
 • löst nedhängande läppar
 • lätta bett- och tandfel: tångbett, dubblerade P1-or, avsaknad av en till två P1-or respektive M3-or
 • för ljusa ögon, synliga röda blinkhinnor
 • lågt ansatta öron; utstående öron
 • för kort hals; för lång hals; för tjock hals; för tunn hals; löst halsskinn
 • för låg manke; för kort manke
 • för lång rygg; svankrygg; karprygg
 • svagt musklat ländparti; oharmonisk övergång till korset; överbyggd
 • kort kors; smalt kors; starkt sluttande kors
 • tunnformad bröstkorg; smal bröstkorg; för grund bröstkorg; avsaknad av förbröst
 • för högt uppdragen buklinje; för låg buklinje
 • svans som bärs snett; upprullad svans; knycksvans; ringlad svans
 • för dåligt vinklat framställ; utstående eller knipta armbågar; för svaga mellanhänder; för trång eller för vid frambensställning
 • för dåligt vinklat bakställ; kohasig eller hjulbent liksom för trång eller för vid bakbensställning
 • runda katt-tassar; långa hartassar; platta tassar; inåt- eller utåtvridna tassar
 • korta, stela eller trippande rörelser i skritt och trav
 • kort eller stel galopp; galopp med dåligt påskjut

DISKVALIFICERANDE FEL:

 • vit nostryffel
 • entropion; ektropion
 • överbett; underbett; korsbett; avsaknad av framtänder eller hörntänder; avsaknad av molarer eller premolarer (förutom upp till två P1 och M3).
 • färger som inte anges i rasstandarden
 • skotträdsla; skottberördhet i någon grad; ångestbitare; rädsla för främmande personer

NOTA BENE:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.