Kontakt

Riktlinjer för hanhunds- och tiklistor

Revision: 2017-01-01

Kleiner münsterländer

Hanhunds- och tiklistor upprättas över de individer vilka uppnått av SVK fastställda minimikrav.

Att en hund finns upptagen på listan innebär inte med automatik att den uppfyller SVK:s avelsmål.

Avelsrådgivarens uppgift är att, tillsammans med ägaren, på individnivå göra ytterligare utvärderingar och bedöma om individen tillför rasen något vid en eventuell parning. Således är det nödvändigt att hundägaren konsulterar avelsrådgivaren, även om en individ finns på dessa listor genom att ha uppfyllt minimikraven:

 • Hunden ska, såvitt känt, ha rastypisk mentalitet samt vara fri från ärftliga sjukdomar och defekter.
 • Hunden ska vara höftledsröntgad med resultatet grad A eller B enligt SKK:s hälsoprogram eller annan av SKK godkänd avläsning.
 • Svenskregistrerad hund ska vara jaktprovsmeriterad med minst 2 pris UKL eller ÖKL i Sverige eller motsvarande i Norge, Finland eller Danmark. För hund jaktmeriterad i hemlandet Tyskland gäller att hunden ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där.
 • Utlandsregistrerad hund, vars ägare är bosatt i Sverige, ska uppfylla hemlandets avelskrav.
 • Hunden ska vara utställningsmeriterad med minst 2 pris UKL, ÖKL eller JAKTKL i Sverige. Målet är också uppfyllt med motsvarande utländsk utställningsmerit på godkänd FCI-utställning eller på i hemlandet Tyskland nationell utställning eller om hunden är exteriörbeskriven (Form- und Haarwert) med minst resultat "gut".
 • Hund som överskridit den så kallade 5%-regeln avseende antalet avkommor ska strykas från listan. Detta antal beräknas årligen och redovisas för respektive ras i verksamhetsberättelsen.
 • Ägare bosatt i Sverige ska vara medlem i SVK.
 • Både hanhundsägaren och uppfödaren bör utvärdera varje kull.
 • Utöver jaktprovs- och utställningsmeriter kan följande införas på listan om hundägaren så önskar: vilspårsmeriter, fullbruksprovsmeriter, exteriörbeskrivning och mentalbeskrivning.
 • Det åligger hundägaren att anmäla hund till listan och att skriftligen styrka och översätta utländska meriter. Eventuella förändringar anmäls också av ägaren. Avliden hund tas bort från listan.
 • Tikar och hanhundar över 10 år plockas av avelsrådgivaren bort från listorna vid årets slut.
 • Tik som fyllt sju år och inte tidigare haft en valpkull plockas av avelsrådgivaren bort från listan i enlighet med SKK:s grundregler 2:5.