Kontakt

SVK:s avelsmål

Revision: 2011-08-13

Ungersk vizsla (kort- och strävhårig)

För att parning ska uppnå SVKs avelsmål måste samtliga följande krav (1-4) vara uppfyllda:

  1. Båda föräldradjuren ska vara jaktprovsmeriterade med minst 2 pris UKL eller ÖKL i Sverige. Parning kan också anses uppfylla SVKs avelsmål om det ena eller båda föräldradjuren är jaktprovsmeriterade i annat land, med prisvalör som motsvarar det svenska kravet. För jaktprovsmeritering i hemlandet Ungern gäller att föräldradjuret/-en ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där. Utländska meriter ska styrkas skriftligen och översättas av uppfödaren.

  2. Båda föräldradjuren ska vara utställningsmeriterade med minst 2 pris eller "good" UKL, ÖKL eller JAKTKL i Sverige. Målet är också uppfyllt med motsvarande utländsk utställningsmerit på godkänd FCI-utställning eller på i hemlandet Ungern nationell utställning eller om hunden är exteriörbeskriven med minst resultaten "gut/gut" i Tyskland eller genomgått exteriörbeskrivning i Ungern (Tenyészszemle) med omdömet "tenyészthetö" (lämplig till avel"). Utländska meriter ska styrkas skriftligen och översättas av uppfödaren.

  3. Båda föräldradjuren ska , såvitt känt, ha rastypisk mentalitet och vara fria från ärftliga sjukdomar. Beträffande höftledsdysplasi innebär detta att föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med resultatet grad A eller grad B enligt SKK:s hälsoprogram eller annan av SKK godkänd avläsning.

  4. Avelsarbetet ska inriktas på att bibehålla den genetiska variationen. Beträffande föräldradjuren innebär detta att för tikar tillåts i Sverige endast 2 för rasen normalstora kullar (totalt cirka 15 valpar) och för hanhundar 3 för rasen normalstora kullar (totalt cirka 20 valpar). Beträffande kombinationen innebär detta att den maximalt får ha en inavelsgrad på 6,25% beräknat på 5 generationer.

Dessutom bör båda föräldradjuren uppvisa egenskapsvärden som är lika bra som, eller bättre än, medelvärdet för rasen och för könet avseende minst fyra av egenskaperna: fart, vidd, reviering, följsamhet och vattenpassion.

Ett avelsråd kan bedöma en hund olämplig till avel, även om den formellt uppfyller kraven (1-4) enligt ovan. Ett sådant beslut ska motiveras skriftligen och arkiveras.

För parning av hund som inte uppfyller punkt 1-4 i SVK:s avelsmål, men som av ett avelsråd ändå bedöms som värdefull för aveln, kan i vissa fall undantag göras. Ett sådant undantag ska motiveras skriftligen och arkiveras.

I samband med parningen ska uppfödaren upplysas om att valparna ska registreras i SKK.