Kontakt

Avelsrådgivare och information

Reviderade raskompendier har fastställts av SVK/HS 2018-11-18

Strävhårig vorsteh

Avelsrådgivare    

Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Raskompendium
Standard
SVK:s avelsmål
Nyheter/information
Riktlinjer för hanhunds- och tiklista 
Hanhundslista
Tiklista
Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål

    

Korthårig vorsteh

Avelsrådgivare

Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Raskompendium
Standard
SVK:s avelsmål
Nyheter/information
Riktlinjer för hanhunds- och tiklista
Hanhundslista
Tiklista
Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål

   

Långhårig vorsteh

Avelsrådgivare

Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Raskompendium
Standard
SVK:s avelsmål
Nyheter/information
Riktlinjer för hanhunds- och tiklista
Hanhundslista
Tiklista
Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål

      

Kleiner münsterländer

Avelsrådgivare

Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Raskompendium
Standard
SVK:s avelsmål
Nyheter/information
Riktlinjer för hanhunds- och tiklista
Hanhundslista
Tiklista
Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål

      

Grosser münsterländer

Avelsrådgivare

Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Raskompendium
Standard
SVK :s avelsmål
Nyheter/information
Riktlinjer för hanhunds- och tiklista
Hanhundslista
Tiklista
Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål

      

Ungersk vizsla

Avelsrådgivare

Rasspecifika avelsstrategier (RAS), korthårig
Rasspecifika avelsstrategier (RAS), strävhårig

Raskompendium
Standard, korthårig
Standard, strävhårig
SVK:s avelsmål
Nyheter/information
Riktlinjer för hanhunds- och tiklista
Hanhundslista
Tiklista
Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål