Kontakt

Kennellänkar

Målet är att www.vorsteh.se ska innehålla länkning till aktiva uppfödare för att enkelt leda presumtiva valpköpare till uppfödare vilka delar SVK:s avelsvisioner. Länkningen är till för aktiva uppfödare tillika medlemmar i SVK. Med ”aktiva uppfödare” avses registrerat kennelnamn och ambitionen att under närmaste år ta renrasig kull undan tik av SVK-administrerad ras.

Uppfödare anmäler kennellänk till SVK:s webmaster vilken lägger in länken och kontrollerar länkens funktionalitet. Via medlemsregistret kontrolleras (av kassören eller av denne utsedd person) årligen att uppfödaren är medlem i SVK. Bortagande av länk sker efter anmodan av uppfödaren, vid utträde ur SVK alternativt att uppfödaren fälls pga av brott mot SKK:s grundregler. Länkningen är kostnadsfri.


Foto: Eva Kits Nilsson

Strävhårig vorsteh

Kennel Alarängens

Kennel Aniros

Kennel Brevikens

Kennel Brunnsborg

Kennel Carnbrings

Kennel Claesbon's

Kennel DunderDoris

Kennel Esspes

Kennel Fasanvingens

Kennel Fjällbrisens

Kennel Fällängens

Kennel Glesbygdens

Kennel Hjortlunds

Kennel Hojts - Adressen till kenneln (http://hojtskennel.com) förefaller ha kapat. Den klickbara länken har därför disablats.

Kennel Holebakken

Kennel Kurrabergen's

Kennel Lille Skovbos

Kennel Lindbergets

Kennel Ljungbookens

Kennel Lovaktarens

Kennel Myrbrännans

Kennel Nørrebakken

Kennel Pimen's

Kennel Qwirhauken

Kennel Ripmarkens

Kennel Rörläggarens

Kennel Sanda Mosse

Kennel Sai-Gha's

Kennel Sansas

Kennel Skogs

Kennel Stebas

Kennel Stormkullens

Kennel Sub Terram

Kennel Smørmosen

Kennel Tjuvskyttens

Kennel Tjärnhedens

Kennel Trollängen

Kennel Ulsuddens

Kennel Vijaga

Korthårig vorsteh

Kennel Alarängens

Kennel Altersundets

Kennel AxeLakes

Kennel Birkhahn

Kennel Björnkärrets

Kennel Boviksbadets

Kennel Carnbrings

Kennel Charleswood

Kennel Esspes

Kennel Fasantorpedens

Kennel Fjällbrisens

Kennel Fjällspirans

Kennel Fotevikens

Kennel Gaijax

Kennel Gammelhöjdas

Kennel Ganjos

Kennel Glivarps

Kennel Gruffwe Rijs

Kennel Himmelbjerget (endast Facebook)

Kennel Jazzamarkens

Kennel Knallapporten

Kennel Kornknarrens

Kennel Kultsjödalens (hemsidan, http://www.kultsjodalens.se/, förefaller ha kapats).

Kennel Kungshällans

Kennel Lindbergets

Kennel Hasselkrogens

Kennel Kolvmakarens

Kennel Michrima

Kennel Norrbaggens

Kennel Ormkullens

Kennel Ripmarkens

Kennel Råvatj

Kennel Solvallens

Kennel Stersmyras

Kennel Sångbergets

Kennel Tappra

Kennel Tavelsjöbergets

Kennel Teiens

Kennel Tupplurens

Kennel Ujjens

Kennel Vildfjäderns

Långhårig vorsteh

Kleiner münsterländer

Kennel Alleborgens

Kennel Bicado

Kennel Contramarken

Kennel Faglianos

Kennel Fält-Bikkja's

Kennel Gråsidingens

Kennel Herrskapets

Kennel Hirschfanger

Kennel Hunting Brownes

Kennel Hyltebäckens

Kennel Järpmyrens

Kennel Münsterholkens

Kennel Münsterkullens

Kennel Münstersystrarna

Kennel Quorum´s

Kennel Rogstabergets

Kennel Skoglandets

Kennel Skrämmens

Kennel Snöyran's

Kennel Tranulökarnas för kleine münsterländer

Kennel Viltjägarens

Kennel Wildbachberger

Kennel Xantemi

Grosser münsterländer

Kennel Vassfjärden

Ungersk vizsla

Kennel AmberPoints

Kennel Busvizslan

Kennel Madarász

Kennel Olebjörks

Kennel Superkanias

Kennel Vadoca

Kennel Your Choice