Kontakt

Prov, utställningar och fullbruksprov

SVK arrangerar årligen eftersöksprov, fältprov (skogs-, fjäll- och fält-), fullbruksprov, viltspårprov och utställningar.

Jaktprov 2019
Utställningar 2019
Fullbruksprov 2019