Kontakt

Prov, utställningar och exteriörbeskrivningar år 2016

SVK arrangerar årligen eftersöksprov, fältprov (skogs-, fjäll- och fält-), fullbruksprov, viltspårprov, exteriörbeskrivningar och utställningar.

Jaktprov 2018

Utställningar 2018--2019

Fullbruksprov 2018

Sammanställning av prov och utställningar år 2015

Jaktprov

Under 2015 gjordes det 1401 starter på fältprov inklusive odelade prov, av dessa 1360 S-registrerade hundar. Vid de odelade proven gjordes totalt 82 starter. Därav årets Riksprov som gick på Gotland i samarrangemang med SVK/Östra med 78 hundar till start. Cirka 60 % av alla starter gjordes på fält och 30 % på fjället vilket är lika föregående år. De ordinarie proven var 62 stycken med 1005 starter, varav två odelade prov, och utgör 72 % av alla fältstarter. De särskilda fältproven var 55 stycken med totalt 396 starter.

Vid 11 % av alla fältstarter hittades ingen fågel, EFF. Av alla startande hundar blev cirka 40 % av godkända. Resterande 60 % var då givetvis inte godkända. Av de som inte var godkända var det 40 stycken som av olika anledningar inte fick egenskapssiffror.

Det uppnåddes förstapris 238 gånger (17 %), andrapris 293 gånger (21 %) och 32 tredjepris (2 %).

Fem hundar i UKL har sex fältprovsresultat vilande för komplettering av eftersöksresultat enligt de regler som gäller i UKL. Där kan ytterligare sex pris inhämtas men de redovisas inte i årets statistik.

Totalt gjordes 1009 starter på eftersök. Det var 20 ordinarie prov med 386 starter samt 112 särskilda prov med 623 starter. Antalet ordinarie prov respektive särskilda proven är därmed nästan oförändrat.

Viltspår

I SVK:s regi har genomförts 433 (392) viltspårsstarter varav 134 (108) av klubbens raser. SVK/Södra står åter igen för de flesta starterna, 287 stycken. Av dessa var 66 stycken av klubbens raser. Det är ett rekordår för totalt antal provade hundar inom SVK men inte för våra raser. Med starter hos andra arrangörer har våra raser gjort totalt 505 (330) prov och ytterligare 18 hundar av de våra har blivit SE VCh i år.

Fullbruksprov

Två fullbruksprov har genomförts. Ett i SVK/Södras regi med 8 startande varav 2 pristagare. Ett i SVK/Västsvenskas regi med 9 startande och sex pristagare. Samtliga deltagande hundar av våra raser.

Utställningar

Femton utställningar har genomförts med totalt 556 starter, endast fem hundar fler än föregående år som då var det näst lägsta deltagarantalet sedan år 2001. Årets största var Riksutställningen i Herrfallet med 96 deltagare vilket är färre än föregående år.

Samtliga SVK:s lokalavdelningar arrangerar årligen minst en utställning, antingen i egen regi eller i samarbete med andra klubbar.