Kontakt

SVK:s resultatsidor

Fältprov, eftersöksgrenar

Under fliken "Resultat DB" redovisas resultaten från Fältprov samt eftersöksgrenarna spår och vatten. Resultatdatabasen utvecklades under 2007-2008 och gör det möjligt för lokalavdelningarna att själva publicera resultaten i direkt anslutning till att proven hållits. Fördelen med detta är inte enbart att tiden mellan prov och publicerat resultat väsentligt kortas utan även att centrala resurser avlastas från ett tidskrävande arbete. Den moderna databasen kommer också att göra det möjligt att producera statistik i form av rapporter på ett förhållandevis enkelt sätt.

Om du hittar fel eller saknar resultat i databasen skall du kontakta den lokalklubb som arrangerade provet i fråga. Dessa hittar du via vår förstasida. Väl hos lokalklubben är provsekreteraren den person du söker. Exempel på fel som kan förekomma är t.ex. att hund har påförts resultat trots att den inte deltagit, felaktig prisvalör, resultat saknas eller resultatet har påförs annan hund.

Utställningar, Mentaltester

Av tids- och kostnadsskäl valde vi att lägga utställningar och mentaltester i framtida versioner av Resultatdatabasen. Tills detta är löst kan vi erbjuda det gamla systemet för de som är intresserade av statistik från åren 2007 och bakåt (fliken "Gamla databasen"). Tyvärr har vi inte möjlighet att uppdatera detta system längre. Uppdaterade resultat (dock utan domarkritik) från utställningar finns hos SKK. Du hittar dessa via "Sök hund" i Resultatdatabsen eller direkt via denna länk: SKK.

Viltspår

Redovisas tillvidare hos SKK via samma länk som för utställningar och Mentaltester.

Fullbruksprov

Proven från 2000 och framåt redovisas i tabellform under fliken "Fullbruksprov" i väntan på att de kan inkluderas i Resultatdatabasen.


Foto: Jonas Seger 

Du når SKK Hundata från "Sök hund" i Resultatdatabasen eller direkt härifrån genom att klicka på denna länk: SKK Hunddata.