Kontakt

Om tidningen

"Svensk Vorsteh" är Svenska Vorstehklubbens medlemstidning och utkommer med 4 nr/år.

Manusstopp 2018-2019 

  • 17 januari (utkommer 1:a veckan i mars)
  • 17 april (utkommer 2:a veckan i juni)
  • 17 juli (utkommer 1:a veckan i september)
  • 17 oktober (utkommer 51)

Redaktör

Lotta Ivarsson, Hjoggmark 13, 905 95 Umeå, 070-525 11 71, e-post

Utebliven tidning? Kontakta medlemsregistratorn, Lena Karén, medlemsregister@telia.com

Annonspriser

Lokalavdelning eller
medlemsaktivitet
Uppfödare
Hel sida 2500:- 1250:- -
Halv sida 1750:- 750:- 400:-
Kvarts sida - -

250:-

 


Bild tagen från artikeln "Mer om mentalitet; om jaktlust, leklust och kamplust" av Maria Forslund och Christine Wacek