Du är här

Övriga uppdrag

Ordinarie prov - anmälan

Hans-Erik Johansson

E-post

Ordinarie prov - redovisare

Petra Åberg

E-post

Särskilda prov

Jenny Karlsson

E-post

Utställningsansvarig

Bodel Göransson

E-post

Viltansvarig

Anders Flodin

E-post

Webbadministratör

Björn Groth

E-post