Du är här

Särskilda prov

Särskilda prov anmäls till provredovisaren för särskilda prov, Jenny Karlsson 076 – 840 44 67 eller via mail till svkjvvk@gmail.com Resultaten från särskilda prov kan antingen skickas via post till Jenny Karlsson, Brunne 194, 871 92 Härnösand eller scannas och skickas till ovanstående mailadress. Inför anordnade av särskilt prov måste Du vara väl insatt i vilka rutiner som gäller. Under tabellen över särskilda prov finns de riktlinjer som gäller för vår lokalavdelning.
Glöm inte att provet måste anmälas minst 5 hela dagar innan provet ska vara.

 

Särskilda prov i SVK Jämtland-Västernorrland 2019

Datum Ort Provtyp Kontaktperson Telefonnummer Domare Provledare Platser kvar Övrigt
2019-04-01  Mittådalen  Fjäll Lars-Göran Nyhlén  070-1916282  Angelina Hammarström  Bernt Andersson  Ev en plats kvar  
2019-04-03 Murufjället Fjäll Gunnar Jacobsson  gysgarden@outlook.com Uli Wieser Patric Bergström Fullt  
2019-04-04 Murufjället Fjäll Gunnar Jacobsson  gysgarden@outlook.com Uli Wieser Patric Bergström Fullt  
2019-04-10 Gräftåvallen  Fjäll  Anna Fors Ward  070-536 84 79   Ulf Granberg  Anna Fors Ward  Fullt  
2019-04-11 Gräftåvallen  Fjäll  Anna Fors Ward  070-536 84 79   Ulf Granberg  Anna Fors Ward Ev en plats kvar  
2019-07-01 Fåker alt. Nälden Eftersök Anna Fors Ward  070-536 84 79 Patric Bergström

Ökl: Anna Fors Ward

Ekl:Mattias Höglin

Fullt  
2019-07-04 Mattmar Eftersök Göran Mattsson ordforandejv@gmail.com Patric Bergström Helena Nilsson Fullt  
2019-07-09 (alt. 8/7) Malstabodarna Eftersök Annika Bergqvist 

070-542 24 63

Fredrik Norman

Ukl, Ökl: Annika Bergqvist

Ekl: Annsofie Torgnysdotter

Ev platser kvar  
2019-07-15 Ö-vik - Gideå Eftersök Maja Sjöquist 076-8171988 Dag Teien Mikael Sjöquist 2 platser kvar  
2019-07-16 Indal Eftersök Hans-Erik Johansson

070-9707997

Jan Pettersson Hans-Erik Johansson Platser finns  
2019-07-17 Indal Eftersök Hans-Erik Johansson 070-9707997 Jan Pettersson Hans-Erik Johansson Platser finns  
2019-07-22 Åsarna Eftersök Helge Larsson 076-100 05 07 Jim Vejby Anna Fors Ward Platser finns  
2019-07-23 Funäsdalen Eftersök Sandra landen 070-6791767 Thomas R Sandra Landen Platser finns  
2019-08-01 Indal Eftersök Hans-Erik Johansson 0709707997 Jan Petterson Hans-Erik Johansson Platser finns  
2019-08-02 Offne Eftersök Ulrika Zetterholm Vestlund E-post Jim Vejby Ulrika Andersson Platser finns  
2019-08-03 Ånge Eftersök Maja Sjöquist 076-8171988 Patric Bergström Gunnar Westberg (Ekl), Mikael Sjöquist (Ökl) Fullt  
2019-08-05 Oringen Eftersök Carin Byström 073-053 17 02 Fredrik Norman Anette Gustafsson 1-2 platser kvar  
2019-08-06 Åsarna Eftersök Patric Bergström 073-0512801 / E-post Uli Wieser Göran Mattson Fullt  
2019-08-07 Åsarna Eftersök Ylva Jonasson E-post Jim Vejby Ylva Jonasson ÖKL, UKL, EKL vakant 4 platser  
2019-08-10 Oringen Eftersök Maria Tjärnström 070-2813777 Mikael Sjöquist Maria Tjärnström 1 plats  
2019-08-15 Åsarna Eftersök Helge Larsen

076-1000507 alt. E-post

Uli Wieser

Helge Larsen Platser finns  
2019-08-15 Indal Efetrsök Hans-Erik Johansson 070-97 07 997 Jan Pettersson Hans-Erik Johansson Platser finns  
2019-08-18 Långskog Eftersök Helen Westerlund 070-2196902 Fredrik Norman Nils Erik Andersson

Eget vilt medtages

 
2019-08-20 Åsarna Eftersök Ylva Jonasson 070-664 58 48 (endast mobil- täckning för SMS) / E-post

Patrik Bergström/

Uli Wieser

Ylva Jonasson    

2019-09-07

2019-09-08

Mittådalen Fjäll Marie Louise Åhsell 070-2402127 Uli Weiser

Kent Danielsson 076-110 09 71,

Marie Louise Åhsell 070-2402127

Fullt  
2019-09-20

Gräftåvallen

Fjäll Anna Fors Ward 070-536 84 79 Ulf Granberg Vakant Fullt  
2019-09-27 Bruksvallarna Fjäll Göran Mattsson E-post Uli Wieser Göran Mattsson Särskilt funktionärsprov

Turordning:1 Domare, 2 provledare ord.prov, 3 övriga funktionärer

2019-10-12 MIttådalen Fjäll Helge Larsen 076-1000507 Uli Wieser och Jim Vejby Göran Mattson

Plats finns!! Det blir två partier. 

Kval till klubbmatch

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Rutin för särskilda prov hos SVK Jämtland Västernorrland Alla särskilda prov som kommer att arrangeras inom ramen för avdelningens regi, måste ”annonseras” ut på hemsidan för att på så sätt möjliggöra för fler att delta på de särskilda jaktproven. Alla särskilda prov ska in i tabellen oavsett om det finns platser över eller ej. Är provet redan fullt i samband med att provet anmälas så skrivs det in i tabellen, finns det platser kvar kontaktar man kontaktpersonen som noterar önskat deltagande. Tillgång på platser uppdateras löpande. Anmälan om särskilt prov måste ske minst 5 hela dagar innan provet, anmäls provet en måndag är möjlig första provdag samma veckas lördag. Om jag som medlem vill gå/arrangera ett särskilt prov Du behöver:

 • En godkänd provledare - se lista på avdelningens provledare under funktionärer på jvvk.se
 • En jaktprovsdomare (SVK) – se lista på domare under funktionärer på jvvk.se
 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande. I tabellen nedan redovisas de olika särskilda proven som sker inom SVK Jämtland-Västernorrland. Anmälningsmottagaren för särskilda prov ansvarar för att relevant information införs på hemsidan.
 • Provdeltagarna står för alla kostnader själva och startavgiften, 200 kr, ska alltid vara betald till provledare före start. Startavgiften betalas till provledaren alt kontaktperson som sedan sätter in pengarna på JVVK:s postgiro, pg 61 39 08 – 3. Inga kontanter ska hanteras till kassören om inte en sådan överenskommelse är gjord med kassören innan provets genomförande
 • Glöm inte att skriva ut en komplett ifylld egenskapsblankett och ev. provkort till provet. Betalningen sker på plats.

Kom ihåg att:

 • Provvilt ska ordnas
 • Tillstånd av markägare ska ordnas
 • Du får mycket information och hjälp av provledaren

Om jag är provledare för ett särskilt prov Förutom provledarens ordinarie uppdrag enligt utbildningen

 • Provet ska anmälas minst 5 dagar före provets genomförande till avdelningens mottagare/redovisare av särskilda prov via mail– se jvvk.se (tex anmälan måndag och starta lördag = 5 dagar) Endast i undantag via telefon
 • I mailet ska anges plats och datum för provet
 • Kontakta domaren inför provet så att domaren får den info han behöver. Fråga hur många som domaren anser sig kunna döma vid provtillfället, tillsammans besluta om antal startande, provområde och tider mm. Den informationen ska också redovisas i provtabellen för särskilda prov.
 • Se till att domaren får rätt ifyllda anmälningsblanketter med rätt registreringsnummer och namn (det namn som hunden har i sitt registreringsbevis) på startande hundar
 • Anmälningsavgiften ska vara betald, annars får hunden inte starta OBS! Alla deltagare betalar till provledaren, inte till kassören. – Summan skall betalas in till avdelningens kassör i klump av provledaren detta sker omgående
 • Efter genomfört prov meddelar provledaren provredovisaren via mail vilka hundar som genomfört provet .

Exempel: Ganjos Ebbex Biocados Conrad Kunshälllans Brage Funäsfjällens Tjakke Klevportens Steira. Viktigt! detta tillsammans med den ekonomiska rutinen gör att avdelningens provredovisare och kassör enkelt kan ha en bra ordning på de särskilda prov som genomförs Provredovisaren vidarebefordrar detta mail till kassören för avstämning på inbetalningar.