Du är här

SVK Västsvenska

Aktuellt

2020-06-30

Välkomna till SVK Västsvenskas

ordinarie prov i eftersöksgrenar

Gällsered 2020-07-25

Max 25 deltagare

 

2020-06-25

På ett styrelsemöte den 24 juni beslutade SVK:s Huvudstyrelse tillsammans med SVK Västsvenska att ställa in Riksprovet 2020.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och SKK innebär begränsningar och därmed kan ett meningsfullt riksprov inte genomföras fullt ut. Hänsyn till våra medlemmars hälsa och risken för smittspridning var också avgörande för beslutet.

SVK Västsvenska kommer istället att arrangera Riksprovet 2021. Fjällprovet som ska arrangeras av SVK Malmfälten flyttas efter överenskommelse till 2022 och SVK Bottenviken arrangerar riksprovet i skog 2023.

Det är tråkigt att behöva fatta detta beslut, men hänsyn till egen och andras hälsa måste alltid komma i första rummet.

SVK Västsvenska undersöker möjligheterna att genomföra regionala prov istället för riksprovet, men återkommer med information om det senare här på hemsidan.

2020-05-08

Västsvenska jobbar på med att arrangerar riksprovet (fält) 1-3/10 2020
Stämmer kontinuerligt av med huvudstyrelsen/SKK om vilka regerings beslut det är som gäller.
Riksprovsgruppen //ordf.Stefan Svensson 
Länkar till  :Riksprov 2020 , allmän informationboende

2020-04-27

​Vi får flera frågor om eftersöksproven (vatten och spår). De stora proven i Abild och Hunneberg kommer troligen inte kunna genomföras. Styrelsen kommer därför att välja ut 5 orter för särskilda prov . . . . 

2020-04-22

Planerade verksamheter under våren och försommaren ställs in

Styrelsen beslutar att ställa in unghundsdagen och träningshelgen i Väla (vilka tidigare har aviserats i klubbens verksamhetsberättelse).

​Västsvenskas styrelse

2020-04-04

Västsvenskas Riksprovsgrupp jobbar vidare med planeringen av riksprovet, med ambitionen att kunna genomföra riksprovet 2020. Vi kommer att stämma av med huvudstyrelsen/SKK längre fram, om vilka direktiv som skall gälla efter den 31/5.

ordf.Stefan Svensson

 

Välkommen till Västsvenska Vorstehklubbens nya gemensamma hemsida
Nu lanserar vi Nya hemsidan för Lokalavdelningarna

2018 startade SVK ett projekt för att ta fram en ny gemensam plattform för SVKs och alla lokalavdelningars  hemsidor.Syftet var främst att det ska bli mer enhetligt och att man som medlem lättare hittar information både lokalt och centralt. Nu behöver vi inte heller lägga in gemensam information som finns på SVKs hemsida. Det ska förhoppningsvis spara tid och ge mer levande hemsidor.