Du är här

Särskilda prov 2019

Anmälda Särskilda prov 2019

Du som vill gå ett särskilt prov:

På hemsidan publiceras alla aktuella särskilda prov löpande. Om du vill delta, kontakta namngiven kontaktperson.
Anmälan sker direkt till kontaktpersonen, ingen anmälning via hemsidan behövs. 


 Datum:
Ort:
P-typ:
Kontaktperson:
 Telefon:
Provledare:
Domare:
Antal/pl kvar
2019-08-04 
Herrljunga 
Ef 
Jeanette Trotta 
0735-447458
Bernt Andersson
Angelica Hammaström 
Fullt
2019-08-09 
Hunneberg
Ef 
Annelie Finn Eriksson
0703-104076
Annelie Finn Eriksson
Angelica Hammaström 
Fullt

 

 

Typ av prov: Fä = Fältprov. Sk = Skogsprov Ef = Eftersöksgr Spår/Vatten. Od= odelatprov

SÄRSKILT PROV kan anordnas 1/1-29/2 och mellan 27/7-31/12.

Till provet tar du med en ifylld jaktprovsblankett, ditt gröna jaktprovskort samt betalning
efter överenskommelse med kontaktperson eller provledare.