Du är här

Våra Revisorer/valberedning

Revisor (-2018)

Thomas Johansson

Tele: 0530-331 14   070-343 18 99

Ansvar: Revisor


Revisor (-2018)

Ingemar Johansson

Tele: 0303-924 89

Ansvar: Revisor


Revisorsuppleant (-2018)

P-A Carlander

Tele:

Ansvar: Revisorssuppleant

Revisorsuppleant (-2018)

Roger Emilsson

Tele:

Ansvar: Revisorssuppleant

 

Valberedningen (-2018)

 

Ansvar: Sammankallande Valberedningen

Valberedningen (-2018)

 

Valberedningen (-2018)