Du är här

BPH
Foto: Tom Nilsson

SVK tog i början av 2014 beslut om att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) skall användas inom SVK för mentalbeskrivning av våra hundar.

SKK-broschyr om BPH: "Mentalitet och funktion = den goda jakthunden!"
SKK-broschyr om BPH: "Mentalbeskriv din hund"

Arrangörer av BPH