Du är här

Provperioder 2023

På denna sida redovisas de fastställda perioder under vilka det är tillåtet att arrangera särskilda/rörliga prov inom respektive lokalavdelnings geografiska område. Alla jakt-, eftersöks- eller fullbruksprov finns under Jakt- och eftersöksprov i huvudmenyn.

Regler och dokument för jaktprov

SVK/Bottenviken, SVK/Gotland, SVK/Jämtland-Västernorrland, SVK/Malmfälten, SVK/Mellansvenska, SVK/Småland-Östergötland, SVK/Södra, SVK/Västerbotten, SVK/Västsvenska, SVK/Östra

SVK/Södra

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga  Anlag, ÖKL     
1/1 — 15/4 Särskilda prov, fält Alla klasser    
16/9 — 31/12 Särskilda prov, fält Alla klasser    
1/7 — 31/12 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    

Till sidans topp

SVK/Småland-Östergötland

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga  Anlag, ÖKL     
1/1 — 15/4  Särskilda prov Alla klasser    
1/7 — 31/12 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
19/8 — 31/12 Särskilda prov, fält (skog) Alla klasser    
16/9 — 31/12 Särskilda prov, fält (fält) Alla klasser    

Till sidans topp

SVK/Gotland

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12  Viltspårprov, rörliga Anlag, ÖKL    
1/7 — 31/12 Särskilda prov - eftersök Alla klasser    
16/9 — 31/12 Särskilda prov - fält Alla klasser    

Till sidans topp

SVK/Västsvenska

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga Anlag, ÖKL     
1/1 — 15/4 Särskilda prov, eftersök Alla klasser     
30/7 — 31/12 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
1/1 — 15/4 Särskilda prov, fält Alla klasser    
19/8 — 31/12 Särskilda prov, fält (skog) Alla klasser    
16/9 — 31/12 Särskilda prov, fält (fält) Alla klasser    

Till sidans topp

SVK/Östra

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga  Anlag, ÖKL     
1/1 — 15/4 Särskilda prov, fält Alla klasser    
16/9 — 31/12 Särskilda prov, fält Alla klasser     
1/1 — 15/5 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
1/7 — 31/12 Särskilda prov, eftersök  Alla klasser    

Till sidans topp

SVK/Mellansvenska

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga  Anlag, ÖKL     
1/1 — 30/4  Särskilda prov, fält Alla klasser    
1/7 — 31/12 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
19/8 — 31/12 Särskilda prov, fält (skog/fjäll) Alla klasser    
16/9 — 31/12 Särskilda prov, fält (fält) Alla klasser    

Till sidans topp

SVK/Jämtland-Västernorrland

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga  Anlag, ÖKL    
1/1 — 14/5 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
1/7 — 31/12 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
1/1 — 30/4 Särskilda prov, fält Alla klasser    
19/8 — 31/12 Särskilda prov, fält (skog/fjäll) Alla klasser    

Till sidans topp

SVK/Västerbotten

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga  Anlag, ÖKL    
1/1 — 30/4 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
1/6 — 31/12 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
1/1 — 30/4 Särskilda prov, fält Alla klasser    
19/8 — 31/12 Särskilda prov, fält (fjäll/skog) Alla klasser    

Till sidans topp

SVK/Bottenviken

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga Anlag, ÖKL    
1/6 — 31/12 Särskilda prov, eftersök  Alla klasser     
1/1 — 30/4  Särskilda prov, fält Alla klasser     
19/8 — 31/12  Särskilda prov, fält (fjäll/skog) Alla klasser     

Till sidans topp

SVK/Malmfälten

Datum  Kategori  Klass  Ort  Övrigt 
1/5 — 30/9 Viltspårprov, rörliga Anlag, ÖKL    
1/6 — 30/11 Särskilda prov, eftersök Alla klasser    
1/1 — 30/4 Särskilda prov, fält Alla klasser    
19/8 — 31/12 Särskilda prov, fält (skog/fjäll) Alla klasser    

Till sidans topp