Aktuellt

2022-12-22

Vi önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

2022-12-12

Vi har inte fått någon officiel inbjudan till EU-cup, men sannolikt går den i Serbien i Mars.

I avvaktan på inbjudan planlägger vi ändå uttagning til Team Sweden. 

Uttagningen blir i Skåne 21 eller 22 Januari

Läs mer i artikeln

2022-11-24

SVK har under 2022 genomfört en dialog om de framtida provformerna. Mot bakgrund av det har styrelsen gjort bedömningen att vi behöver utöka möjligheterna att träna, prova och bedöma hundarnas förmågor inom bruksdelen. Läs mer i artikeln.

2022-11-24

Styrelsen har beslutat att ett godkänt resultat från ett HZP test, taget efter 2023-01-01, med lägst betyg 9 i alla moment uppfyller kravet på jaktprovsmerit för SEUch. Läs mer i artikeln.

2022-11-24

Flera lokalavdelningar har föreslagit att SVK skapar ett gemensamt format för St. Hubertusjakt. SVK Västsvenska genomförde nyligen en St. Hubertusjakt (se artikel i Svensk vorsteh nr 4/2022). Läs mer i artikeln

2022-11-17

Webinarium 1 december med Maija-Leena Eloranta, mångårig ledamot i SKKs avelskommitté, och Anne Bucksch, avelskonsulent på SKKs avdelning för avel och hälsa. Lär mer i artikeln! Där finns också länk till webinariet.

2022-11-16

SVK:s huvudstyrelse har ett viktigt och intressant uppdrag att ta vår klubb in i framtiden. Chansen att påverka, bidra och göra skillnad finns nu öppen för dig. De flesta i nuvarande huvudstyrelse har suttit en längre tid och vill avsluta sina uppdrag när deras mandatperiod går ut. Valberedningen ber om din hjälp att föreslå nya kandidater inför Fullmäktige 2023.

2022-10-17

Nästa år äger SVK:s fullmäktigemöte rum. Enligt SVK:s stadgar § 7 Moment 7 Motioner och ärenden har endast lokalavdelningar rätt att skicka in motioner, vilka ska vara Huvudstyrelsens sekreterare tillhanda senast den 1 januari. Läs mer i artikeln om hur en motion ska hanteraas av lokalavdelningen.

Huvudsponsorer

Bozita Robur hundfoder.
Agria djurförsäkringar. SVK:s medlemmar får 10% rabatt.