Kontakt

Resultat från prov i Sverige med utländskt regelverk

2017-11-18

SVK/HS vill informera om att jaktprov som genomförs i Sverige måste ske enligt regelverk som godkänts av SVK och fastställts av SKK för att räknas som ett officiellt prov.

Prov som genomförs i Sverige baserat på utländskt regelverk, t.ex. HZP, uppfyller således inte kraven och betraktas som inofficiellt prov. Det har alltså inget meritvärde.

SVK/HS