Kontakt

Mer om HD-index för Strävhårig vorsteh

2018-01-23

Parningar som uppfyller SVK:s Avelsmål på hemsidan och är upplagda före den 16/1 berörs inte av de nya reglerna.

Parningar upplagda efter 16/1 ingår i det nya regelverket.

Mer information om Index finns på www.skk.se under:

Uppfödning/Hälsa/Index för HD/ED.