Kontakt

Uppdaterat avelsmål för Strävhårig vorsteh efter HD-index

2018-02-20

SKK har meddelat att Strävhårig vorsteh får HD-index från 16 januari 2018. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata.

SVK/Avelskommitté föreslår att det tidigare uttalade avelsmålet, att parningsindex ska överstiga 100, ändras till en rekommendation och anpassas till SKK:s generella rekommendation med vissa förtydliganden se nedan. SVK/HS tillstyrker Avelskommitténs förslag:

SVK:s avelsmål för Strävhårig vorsteh 2018-02-19:

SVK rekommenderar att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället (d.v.s. avkommans preliminära kullindex) ska vara större än 100 vilket innebär att avkommorna förväntas få ett index som är bättre än genomsnittet i rasen.

Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i aveln. Om hund med HD C avses användas vid parning betonar vi rekommendationen att preliminärt kullindex ska vara större än 100.

Hundar med HD grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder hund med HD-status D eller E så avelsspärras avkomman. Spärren kan inte hävas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.

För utländska avelsdjur utan svenska HD-index gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B, med rekommendationen att den svenska hundens index ska vara minst 100.

Mer information om index finns på www.skk.se under:
Uppfödning/Hälsa/Index för HD/ED.

Information och länkar angående HD-index finns på följande sida.