Kontakt

Inbjudan Dansk Münsterländer Klubs jubileumsvårprov

2018-02-22

Dansk Münsterländer Klub fyller i år 50 år och firar med ett antal aktiviteter.

Vårprovet kommer attt hållas i sydvästra Danmark 24:e och 25:e mars.

För mer information, se bifogad inbjudan.