Kontakt

Styrelseledamot

2018-07-17

Mats Johansson har avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i SVK:s styrelse.

Vi tackar Mats för hans insatser i styrelsens arbete.

/Rolf Grönstedt, ordförande SVK