Kontakt

Regelremiss

2018-12-08

De förslag på regelrevideringar som föreslagits av SVK/Regelgruppen har nu skickats ut på remiss till lokalavdelningarna, avelskommittén, domarkommittén och datakommittén.

Förslaget finns i sin helhet på nedanstående sida.