Kontakt

Avslutat domaruppdrag

2019-02-19

Tom Ringholm har meddelat att han avslutar sin domargärning i SVK och sitt uppdrag i Domarkommittén.