Kontakt

Viltspårprov

 
Foto: Marika Eriksson

För att kunna jaga säkert, är det angeläget att ha en hund som kan spåra upp skadat vilt. Samtliga av våra raser är goda eftersökshundar. Träning på blodspår kan påbörjas så snart hunden visar intresse. I takt med att hunden uppnår ettårsåldern, klarar många viltspårprovets anlagsklass.

Numera kan våra hundar bli Viltspårchampion och därmed visa att de kan följa ett blodspår på ett förtjänstfullt sätt.

Vill du starta din hund på viltspårprov? Kontakta respektive lokalavdelning. Provprogrammet står också på lokalavdelningarnas hemsidor.

Ingmar Tykesson, viltspåransvarig
Traneröd 1571, 268 76 Kågeröd, 0418-82096, 070-528 20 96

Förteckning över viltspårdomare finns här