Kontakt

   

Långhårig vorsteh


Nedan finns en kort rasinformation.
För ytterligare information, läs mer här!

Användningsområde

Den långhåriga vorsthen är en allsidig jakthund, som har många användningsområden. Dels den klassiska fågelhundens fågelfinnande på fältet, fjäll eller skog. Rasen är även mycket lämpad som apportör och eftersökshund. Många individer är även lämpade som stöthund på klövvilt.

Hälsa
Rasen deltar tillsammans med alla raserna inom Svenska Vorstehklubben (SVK) i ett övervakningsprogram för kontroll av höftledsdysplasi (HD). Målmedveten avel ska förebygga just uppkomst av HD hos denna typ av arbetande fågelhund. Långhårig vorsteh är i grunden en robust och sund hund.

Egenskaper / Mentalitet
Den har ett balanserat, lugnt och stabilt temperament och är godmodig och lättdresserad.

Storlek och utseende
Långhårig vorsteh ska vara kraftig och muskulös med flytande linjer. Den ska inte vara högställd. Hos mindre individer är det eftersträvansvärt med mycket substans. Alltför massiva och därmed tunga hundar är inte önskvärt. Mankhöjd för hanar är 63–66 cm och tikar 60–63 cm. Färgen är brun eller brun med vita eller spräckliga tecken (så kallad skimmel).

Pälsvård
Pälsen ska varken vara överdrivet riklig eller alltför kort. På ryggen och kroppens sidor bör pälsen vara 3,5 cm lång och ligga tätt an. På halsens undersida, bröstet och buken får pälsen vara något längre. Pälsen mellan tassarnas trampdynor behöver hållas kort, speciellt på vintern. I övrigt nöjer sig rasen med normal borstning.

Övrigt
Den är en jakthund som behöver både fysisk- och psykisk stimulans.