Kontakt

Exteriörbeskrivning Korthårig vorsteh

Exteriörbeskrivningsprotokoll, version 2.9                             Bedömningsanvisningar

Här nedan publiceras protokoll på exteriörbeskrivna hundar i bokstavsordning.

OBS! Fält som ej är ifyllda i protokollen har fått värdet 4, som är vad standarden föreskriver.

När det gäller fältet färg så är det alltid ifyllt. Samma sak vad gäller fältet testiklar på hanhundar.

Tryck Ctrl-F för frihandssökning på sidan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

          

Längst upp på sidan

B

Björnkärrets Hertzog Alban SE 20278-2011

Längst upp på sidan

C

          

Längst upp på sidan

D

          

Längst upp på sidan

E

Esspes Bessi SE 31564-2010

Längst upp på sidan

F

          

Längst upp på sidan

G

Ganjo's Dilba SE 32493-2010

Längst upp på sidan

H

          

Längst upp på sidan

I

          

Längst upp på sidan

J

          

Längst upp på sidan

K

          

Längst upp på sidan

L

          

Längst upp på sidan

M

          

Längst upp på sidan

N

          

Längst upp på sidan

O

          

Längst upp på sidan

P

          

Längst upp på sidan

Q

          

Längst upp på sidan

R

          

Längst upp på sidan

S

          

Längst upp på sidan

T

Tappra S'illu'ett SE 15174-2011
Tappra Sirius SE 15170-2011
Tappra Sisu SE 15171-2011
Tappra Skutta SE 11280-2010
Tappra Silva SE 15173-2011

Längst upp på sidan

U

          

Längst upp på sidan

V

Vildfjäderns Nj Vectra SE 44300-2011
Vildfjäderns Nj Vips SE 44298-2011
Vildfjäderns Nj Vira SE 44296-2011

Längst upp på sidan

W

          

Längst upp på sidan

X

          

Längst upp på sidan

Y

          

Längst upp på sidan

Z

Zaga, SE34730/2011

Längst upp på sidan

Å

          

Längst upp på sidan

Ä

          

Längst upp på sidan

Ö

          

Längst upp på sidan