Kontakt

Avelskommittén


Foto: Carina Follstam

Avelskommittén består av:

Helena Thulin, Korthårig vorsteh, Vattholma, 0734-108 660
Åsa Stöckel, avelsfunktionär Korthårig vorsteh, 070-547 51 95
Malin Nyström, Söderala,  Kleiner münsterländer, 0270-259 85, 070-399 97 98
Annica Åström, avelsfunktionär Långhårig vorsteh och Grosser münsterländer, 070-221 70 70
Kristina Pettersson, Jönåker, Ungersk vizsla (kort- och strävhårig), 070-600 66 99
Sofia Colldén, Sundsvall, avelsfunktionär Ungersk vizsla, 070-614 64 65
Saila Suorsa, avelsråd Strävhårig vorsteh, 070-230 14 54 (helst mellan 18-21)

Allmänt

Avelskommittén är alltid i arbete med olika frågor för våra raser.

Avelsrådgivare och avelsfunktionärer finns till som en service för SVK:s uppfödare och hanhundsägare. De svarar på frågor runt parningar och parningskombinationer som uppfödarna planerar.

De informerar också om olika sökvägar som uppfödarna kan behöva i sitt avelsarbete.

Avelsgruppen består av medlemmar med mycket stort avelsintresse och med olika bakgrund som hunduppfödare och hundägare.

SVK AvelsK har ett personligt möte i februari varje år och ca fem (5) telefonmöten. Arbetet sker genom möten med sammankallande och huvudansvarig i AvelsK, avelsrådgivare och avelsfunktionärer.

Vid dessa AvelsK-möten skrivs alltid protokoll som redovisas till SVK HS. Arbetet sker också genom regelbundna telefonmöten och mejlkontakter i varje ras grupp.

Avelskommittén:

  • har ett mycket nära samarbete med SKK i olika frågor.
  • har ett stort samarbete med lathundsgruppen.
  • deltar i regelgruppen som ser över SVK:s jaktprovsregler.
  • deltar med information vid jaktprovsdomarkonferenser
  • deltar och samarbetar med domarkommittén i olika frågor.
  • deltar i implementering av exteriörbeskrivning på våra raser.
  • stöder arbetet med svansskador tillsammans med svansskadegruppen.
  • sammanställer årsredovisningar för varje ras.

En revidering av RAS i samarbete med SVK:s uppfödare har skett 2015. Denna revidering av RAS har SKK godkänt 2015. En årlig uppföljning av RAS sker. Revidering av RAS ska ske vart femte (5) år. En av de mest betydelsefulla frågorna för AvelsK är information i avels- och uppfödarfrågor i vår tidning och på hemsidan.