Kontakt

BPH

mentalbeskrivning
Foto: Tom Nilsson

SVK tog i början av 2014 beslut om att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) skall användas inom SVK för mentalbeskrivning av våra hundar.

SKK-broschyr om BPH

Arrangörer av BPH