Kontakt

Datakommittén

Utveckling av SVK:s resultathantering

SVK har viktiga förändrings- och vidmakthållandearbete framför sig när det gäller resultathantering. Mer information hittar du fortlöpande på på följande länk.

Datakommittén
Andreas Nyquist, Örberga 103, 731 97 Köping, 070-542 97 60
Kenneth Sundvall (smk Lathundsgruppen)
Simon Nyström (resultathanteringsdatabasen)
Marina Skotte (smk resultathanterarna)