Kontakt

Domarkommittén

 

Foto: Sabine Tofftén

Domaranvisningarna publicerade

Gällande domaranvisningar finns publicerade under Dokument/Provregler.

Presentation av SVK:s Domarkommitté (DomK)

Styrelsen utser inom eller utom styrelsen en eller flera personer, varav en är sammankallande. I dag består DomK av tre personer:

  • Anna Berg (smk) , Harstigen 5, 261 93  Saxtorp, 070-355 17 73
  • Tom Ringholm, Vattenvägen 1, 181 65 Lidingö, 070-617 08 13
  • Ingemar Stöckel, Måttvägen 1, 981 91 Jukkasjärvi, 070-342 12 39

Lista på jaktprovsdomare finns här

Kommittén ansvarar för ärenden som rör domarnas (jaktprovsdomare, viltspårdomare och fullbruksprovsdomare) verksamhet, och för förteckning över klubbens domare, domarelever och aspiranter.

DomK bevakar antal bedömningar som varje domare utför under året, granskningar och uppföljningar.

SVK:s styrelse antar efter förslag från Domarkommittén nya elever, därefter arrangerar DomK en preparandkurs. Den godkända preparanden börjar sedan sin långa elevutbildning som avslutas med aspirantprov för eftersöksgrenar och för fältdelen. Därefter auktoriserar DomK den nya domaren, vid behov kan DomK även avauktorisera domare.

DomK anordnar och genomför lokala jaktprovsdomarkonferenser och centrala jaktprovsdomarkonferenser för domare vid jaktprov och fullbruksprov, håller fortlöpande kontakt med regionala domaransvariga och vid behov korresponderar med enskilda domare.

Kommittén ska vara lyhörd och kritisk då medlemmar/provdeltagare kommer med kritik eller har frågor angående bedömning.

DomK och Avelskommittén har ett nära samarbete där vi fortlöpande ger och får information. DomK sammanställer förslag till domare vid SVK:s riksprov samt ansvarar för att vid behov uppdatera verksamhetens PM och jaktprovsdomaranvisningar.

DomKs uppdrag innefattar även att i viltspårsfrågor vara SVK:s styrelses kontakt gentemot SVK:s Viltspåransvarig som ansvarar för viltspårdomare, rekrytering och utbildning av viltspårdomare; DomK:s uppdrag innefattar även att i fullbruksprovsfrågor vara SVK:s styrelses kontakt gentemot SVK:s Fullbruksprovsansvarig som har övergripande ansvar för fullbruksprov.