Kontakt

Exteriörkommittén

Styrelsen utser inom eller utom styrelsen en eller flera personer, varav en är sammankallande. Idag består ExtK av trepersoner:

  • Agneta Eriksson
  • Ann Carlström
  • Ellen Westerlund

Exteriörbeskrivare se här

Kommittén ansvarar för den framtida implementeringen och utvecklingen av exteriörbedömning. Detta kommer att ske i tätt samarbete med Avelskommittén och lokalavdelningarna.