Kontakt

Exteriörkommittén

Styrelsen utser inom eller utom styrelsen en eller flera personer, varav en är sammankallande. Idag består ExtK av trepersoner:

  • Börje Johansson
  • Maria Sandström
  • Ann Carlström
  • Ellen Westerlund
  • Anette Erlandsson

Exteriörbeskrivare se här

Kommittén ansvarar för den framtida implementeringen och utvecklingen av exteriörbedömning. Detta kommer att ske i tätt samarbete med Avelskommittén och lokalavdelningarna.

Exteriörkommittén behöver din hjälp!

Bilder till SVK:s raskompendier

Exteriörkommittén arbetar just nu med de nya exteriörkompendierna för våra raser och vi efterlyser därför bilder på hundar.

Bilderna ska vara huvudbilder eller helkroppsbilder på hundar av Excellent/CK-kvalitet. Vi söker dels huvudbilder rakt framifrån, samt i siluett, dels helkroppsbilder tagna från sidan. Helkroppsbilderna måste vara tagna rakt från sidan, alltså inte uppifrån eller snett från något håll. Vi söker även "actionbilder" till framsidorna på kompendierna. 

Viktigt att tänka på är att bilderna ska upplåtas med copyright till Svenska Vorstehklubben  (alltså att SVKhar rätt att använda och sprida bilderna). 

Vi kan tyvärr inte betala något för bilderna, men ditt namn kan stå med i kompendiet om du så önskar.

Bilder ska mailas till exterior@vorsteh.se