Kontakt

Fullmäktigemöte 2011                  

SVKs ordinarie fullmäktigemöte ägde rum 14-15 maj på Scandic Hotel i Upplands-Väsby

Nedan återfinns (äntligen!) justerat protokoll och övriga handlingar

Justerat protokoll

Bilaga 1 Deltagarförteckning
Bilaga 2 Årsredovisning 2009 
Bilaga 3 Årsredovisning 2010
Bilaga 4 Verksamhetsplan o budget 2012 - 2013

Övrigt
Valberedningens förslag
Motioner samt styrelsens yttrande