Kontakt

Extra fullmäktigemöte 2012


Ett extra fullmäktigemöte för SVK ägde rum 30:e juni på Scandic Hotel i Upplands-Väsby.

Nedan återfinns justerat protokoll:

Justerat protokoll