Kontakt

Funktionärer

Revisor Roul Fahlin Rönnbärsstigen 7 732 48 Arboga
Revisor Thomas Johansson Anolfsbyn Adamserud 3 464 94 Mellerud 070-347 49 77
0530-331 14
Revisorsuppleant Anki Larsson
Revisorsuppleant Elisabeth Manninger
Valberedning (smk) Roger Kempainen Bankovägen 2 974 51 Luleå 070-649 80 88
Valberedning Ingmar Tykesson Traneröd 1571 268 76 Kågeröd 0418-820 96
070-528 20 96
Valberedning Per Ekenbäck    
Medlemsregistrator Lena Karén Brovägen 3 376 37 Svängsta 070-932 42 77
Provsekreterare Bodel Göransson Sportstugevägen 5 832 96 Frösön
Utställningssekreterare
(ansvarig utställningsdatum)
Ann Lundgren Yttersta 151 946 92 Lillpite 070-656 63 40
Materialförvaltare Tina Bruck Hasselvägen 11 261 72 Häljarp 0418-43 53 35
070-813 31 74
Pokalfogde Saila Suorsa Södra Bredåker 403 961 95 Boden
Fullbruksprovansvarig Agneta Ericsson Gudmundtorp Lillarp 108 243 96 Höör 070-399 97 20
Kassör (utom styrelsen) Agneta Ericsson Gudmundtorp Lillarp 108 243 96 Höör 070-399 97 20
Internationellt Dag Teien Gryningsvägen 16 906 37 Umeå 090-444 15
070-369 33 36
Regelgruppen (smk) Ingmar Tykesson Traneröd 1571 268 76 Kågeröd 0418-820 96
070-528 20 96
Viltspåransvarig Ingmar Tykesson Traneröd 1571 268 76 Kågeröd 0418-820 96
070-528 20 96
Hårviltansvarig Mikael Grennard Björnfoten 150 23 Enhörna 070-588 67 79
Utställningsansvarig
(kontaktperson utställningsfrågor)
Ann Lundgren Yttersta 151 946 92 Lillpite 070-656 63 40
Svansskadegruppen (smk) Arne Orrgård Penselgränd 9 135 63 Tyresö 08-712 59 66
073-434 83 92
Svansskadegruppen Agneta Ericsson Gudmundstorp Lillarp 108 243 96 Höör 070-399 97 20
Resultatdatabasen Simon Nyström Böne 150 523 75 Dalum 076-945 01 45
Lathundsgruppen (smk) Kenneth Sundvall Västermo Norr Åby 1 640 40 Stora Sundby 016-611 52
Lathundsgruppen Agneta Aldor Björkvägen 6 181 32 Lidingö 076-790 45 10
Lathundsgruppen Mathias Österdahl


Lathundsgruppen Marie Sallander Grindstugevägen 12 741 95 Knivsta 070-638 83 06
Lathundsgruppen (resurs) Marina Skotte Storbyvägen 5
980 61 Tärendö
070-398 66 23
Resultathanteringsgruppen (smk)
Charlotta Olovsson
Fullmäktigeordförande Ulla Eckerberg Norra Sunhult 573 73 Sunhultsbrunn 070-699 10 02
Vice fullmäktigeordförande Ingmar Tykesson Traneröd 1571 268 76 Kågeröd 0418-820 96
070-528 20 96