Kontakt

Styrelsen

Ordförande

       
Rolf Grönstedt Ensta 3 178 93 Drottningholm 070-225 96 95

Vice ordförande

       
Anna Berg Harstigen 5 261 93 Saxtorp 0418-43 06 95
070-355 17 73

Sekreterare

       
Svante Morén Bergviken 8 937 92 Burträsk 070-699 41 52

Övriga ordinarie ledamöter

       
Dag Teien Gryningsvägen 16 906 37 Umeå 070-369 33 36
Katarina Farm Nordlander Rude 196 864 91 Matfors 070-247 71 49
VakantVakantSuppleant

       
Andreas Nyquist Örberga 103 731 97 Köping 070-542 97 60

Kassör (utom styrelsen)

       
Agneta Ericsson Gudmundtorp Lillarp 108 243 96 Höör 070-399 97 20

Adjungerad

       
Mårten Berg