Kontakt

Internationellt

Betyg

Konvertering av nordiska betyg i eftersöksgrenar
Värdering av utländska jaktprovsmeriter
Krav för start i Jaktklass på utställning  med jaktmerit från utlandet. Ansökan om WCC-intyg från SKK

CACIT-prov och tttagning till Europacup 2019

 PlatsTomelilla
 TidLördag 190119 
 DomareMeddelas senare 

2019 går Europacup i Spanien. Datum har ännu inte fastställts, men troligen i mars. Sista anmälningsdag 190102.

Provet/uttagningen går enligt FCI:s regler för vårprov, och är öppet för alla. Deltagare på uttagningen har dock företräde.

Information och anmälan:

Dag Teien
070-369 33 36
nurmi1@mac.com

Resutat från VM i Toledo, Spanien

Det var ganska glest mellan fåglarna och svårt att få till fågelsituationer. VM-veckan inleddes med Medelhavscupen. Fösta dagen fick Amir Saidizand med Mustang des Bois de Gland ett Excellent. Nästa dag inga priser.

I själva VM:et fick vi första dagen Anders Due med strävhåret Bögeskoven's Michel till Very Good och Amir Saidizand med Mustang des Bois de Gland fick Good. Sista dagen på VM fick det svaneka laget inga priser, men noterade en hedrande 4:e-placering totalt:

  1. Italien
  2. Ukraina
  3. Frankrike
  4. Sverige

Totalt delades ut enbart 11 priser på hela VM.

På Hubertus hade båda våra deltagare fågel, men det räckte inte. Ett stort grattis till Danmark, vars Christine Due och Camilla Møgelhøj fick guld i lag för damer. Christine Due tog också individuellt guld.

Information om avtalsdiskussioner i fråga om avtal mellan Svenska Kennelklubben (SKK) och Norska Kennelkubben (NKK)

NKK har sagt upp det ömsesidiga avtalet med SKK gällande fågelhundsklubbars rätt att bedriva organiserad träningsverksamhet som arrangeras i respektive land.

Med anledning av detta har en arbetsgrupp bestående av representanter för Svenska Vorstehklubben, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och Specialklubbarna för Brittiska Stående Fågelhundar utsetts av Jakthundskommittén.

Arbetsgruppen har träffat representanter för det Norska Fuglehundklubbens Forbund (FKF) för överläggningar i avtalsfrågan. Avsikten är att träffa ett nytt avtal som reglerar den organiserade träningen.

Överläggningarna fördes i gott samförstånd och deltagarna beslutade att i respektive organisationer diskutera de inriktningar man blev överens om för att sedan träffas på nytt och konkretisera detta i ett avtal.

Under överläggningarna klargjorde de svenska representanterna att norska deltagare inte är utestängda från svenska prov och kommer inte att bli det så länge det pågår förhandlingar om ett nytt avtal.

/Arbetsgruppen

PM för Internationalla aktiviteter

Gällande PM för ansvarsområdet Internationella aktiviteter hittar du här.

Information för uttagning och representation i VM och Europacup

FCI:s regelverk: http://www.fci.be/circulaires/83-2011-annex-en.pdf (engelska)
Se även almän information: http://www.f-k-f.org/index.php/vm-informasjon (norska)

Europacup

Arrangeras oftast i mars. Enbart fågeltagningar på rapphöna räknas. Stor vikt läggs vid rastypisk sök och beteende.

Föreslår uttagning i södra Sverige på lämplig mark. Fågeltagningar är ej obligatoriska vid uttaget då vi utgår från att dom som ämnar deltaga har denna detalj på plats. Ett lag med maximalt 4 deltagare 1 (2) reserv tas ut. En fördel om flera av våra raser ingår i laget.

Hundarna provas i enkelsläpp med släpptid på 15 minuter. Om nr 5 och 6 bedöms lika går dessa mot varandra i ett kort släpp på 5-10 minutter.

Om möjligt görs uttaget/bedömningen av 2 domare (PS och DT).

Tik som börjar löpa före avresa till VM/EU cup får ej deltaga och reserv tar dennes plats i laget.

VM

Arrangeras oftast i oktober. Liknar mera på våra prov då hundarna provas i par och fågel fälls. Även kastapport med and i vatten ingår. Stor vikt läggs vid rastypisk sök och beteende. VM är parsläpp med sidbyte efter varje fågelsituation/stånd ÄVEN om det inte presenteras fågel i situationen, detta för att se om partnern är bättre på fågel i det aktuella området. Fällning bör ske men annars kastapport på SAMMA  art av vilt som hunden stod för i direkt anslutning till situationen. Vid användande av Nordisk Avance får föraren INTE flytta sig från den plats där han reser från, även om hunden tar nytt stånd. Realiseras inte situationen är ekipaget belastat med ett tomstånd. Två gånger diskvalificerad. Gångavance är fortfarande mer accepterat och de facto mer praktiskt i de biotoper VM oftats går i. Sekundering värdesätts. Parhunden, FÅR jaga sin kant hela tiden fram tills domaren säger till men INTE kopplas utan skall sitta lugnt vid sidan av föraren eller sekundera partnern. Samresning av sekundanter förekommer inte utan sekundant skall förhålla sig lugn i situationen oavsett hur när den sekunderar partner.

Föreslår uttagning i september i mellersta delen av Sverige på lämplig mark.

Fågeltagningar är ej obligatoriska vid uttaget då vi utgår från att dom som ämnar deltaga har denna detalj på plats. Ett lag med maximalt 4 deltagare 1 (2) reserv tas ut. En fördel om flera av våra raser ingår i laget. Hundarna provas parvis med släpptid på 15 minutter. Om nr 5 och 6 bedöms lika går dessa mot varandra i ett kort släpp på 5-10 minuter.

Om möjligt görs uttaget/bedömningen av 2 domare (PS och DT).

Tik som börjar löpa före avresa till VM/EU cup får ej deltaga och reserv tar dennes plats i laget.

St. Hubertus

Regler - se: http://www.f-k-f.org/index.php/vm-informasjon/69-reglementet-for-verdensmesterskapet-sthubertus
(norska).

En man och eventuellt en kvinna tas ut. Man kan starta både som lag med 2 deltagare eller som en person. Samordnas med engelska sidan.

S:t Hubert-uttagningen avgörs separat och enligt gällande praxis och icke som ett bedömningsmoment i den övriga uttagningen.

Vidare att det beaktas att det är ETT släpp á 20 minuter, en stöt eller gå förbi fågel är OK, två är diskvalificerande.