Kontakt

PM och arbetsordning

Dessa dokument redovisar SVK:s aktuella organisation, inklusive uppgifter för olika funktionärer på central nivå. Eftersom arbetsformer/-uppgifter förändras med tiden får dokumenten betraktas som levande, och synpunkter på innehåll och upplägg tas tacksamt emot. Sådana synpunkter kan sändas antingen till SVK:s sekreterare eller direkt till den som är ansvarig för respektive dokument. Tanken är att dokumenten ska ses över, och vid behov revideras, minst en gång vartannat år.

Klicka nedan för en pdf-kopia:

  Dokument Revision
   SVK:s organisation och arbetsordning 20151129
Bilaga 1  Organisationsplan 20151129
Bilaga 2  PM Jaktprov/riksprov 20180422
Bilaga 2a  Appendix - Budgetmall riksprov 20131123
Bilaga 3  PM Utbildning och auktorisation av domare vid jaktprov och fullbruksprov 20170218
Bilaga 4  PM Avelskommitténs arbetsordning 20131123
Bilaga 5  PM Internationella aktiviteter 20140222
Bilaga 6  PM Redovisning prov och utställning 20170420
Bilaga 7  Har utgått ur arbetsordningen. LatHunden hanteras av Resultathanteringsgruppen.
Bilaga 8  PM Utställningar 20180409
Bilaga 9  PM Valberedning 20140222
Bilaga 10  PM Arkivering 20131123
Bilaga 11  PM Hederstecken 20131123
Bilaga 12  PM Etik/värdegrund 20160306
Bilaga 13  PM Exteriörkommittén 20091222
Bilaga 14  PM Regionalt domaransvarig 20170316
Bilaga 15  PM Hårviltansvarig 20151129
Bilaga 16  PM Fullmäktigemöte 20131123