Kontakt

PM och arbetsordning

Dessa dokument redovisar SVK:s aktuella organisation, inklusive uppgifter för olika funktionärer på central nivå. Eftersom arbetsformer/-uppgifter förändras med tiden får dokumenten betraktas som levande, och synpunkter på innehåll och upplägg tas tacksamt emot. Sådana synpunkter kan sändas antingen till SVK:s sekreterare eller direkt till den som är ansvarig för respektive dokument. Tanken är att dokumenten ska ses över, och vid behov revideras, minst en gång vartannat år.

Klicka nedan för en pdf-kopia:

  Dokument Revision
   SVK:s organisation och arbetsordning 151129
Bilaga 1  Organisationsplan 151129
Bilaga 2  PM Jaktprov/riksprov 180422
Bilaga 2a  Appendix - Budgetmall riksprov 131123
Bilaga 3  PM Utbildning och auktorisation av domare vid jaktprov och fullbruksprov 180218
Bilaga 4  PM Avelskommitténs arbetsordning 180218
Bilaga 5  PM Internationella aktiviteter 180218
Bilaga 6  PM Redovisning prov och utställning 170420
Bilaga 7  Har utgått ur arbetsordningen. LatHunden hanteras av Resultathanteringsgruppen.
Bilaga 8  PM Utställningar 180409
Bilaga 9  PM Valberedning 140222
Bilaga 10  PM Arkivering 131123
Bilaga 11  PM Hederstecken 131123
Bilaga 12  PM Etik/värdegrund 180218
Bilaga 13  Har utgått ur arbetsordningen. Exteriörgruppen ingår i arbetsordningen för Avelskommittén
Bilaga 14  PM Regionalt domaransvarig 170316
Bilaga 15  PM Hårviltansvarig 180218
Bilaga 16  PM Fullmäktigemöte 131123