Kontakt

Provregler                

Regler för jaktprov
Regler för fullbruksprov
Regler för särskilt prov
Regler för viltspårprov, från 2017-01-01, (extern länk)

Checklista för utsatt fågel vid jaktprov

Checklista för utsatt fågel vid jaktprov, rev 20141115

Betyg

Konvertering av nordiska betyg i eftersöksgrenar
Värdering av utländska jaktprovsmeriter, rev 180218

Domaranvisningar

Domaranvisingar, rev 170602