Kontakt

 Foto: Peter Guylai

Värdering av utländska jaktprovsmeriter

Revision: 2014-08-18

Allmänt

I takt med ett ökat utbyte och successiva regeländringar är det sannolikt att man då och då kommer att upptäcka oklarheter i områden som inte är fullt ut reglerade etc. I sådana fall bör styrelsen för SVK kontaktas snarast, för ställningstagande i frågan.

Krav för start i EKL jaktprov

För meritering i Sverige gäller för start i svensk EKL krav på:

 • För hund som vid start på prov enligt dessa regler erövrat två 1:a pris ÖKL, alternativt ett 1:a pris ÖKL med lägst betyg 8 i fältarbete, samt för hundar som vid prov i utlandet erhållit pris som godkänts av SVK och SKK för start i EKL.
 • Hund får starta i EKL eftersöksgrenar utan krav på att dessförinnan ha erövrat pris i ÖKL.

För meritering i Tyskland gäller för start i svensk EKL:

 • HZP (Herbstzuchtprüfung) med minimum 3 punkter på varje obligatoriskt moment kan ersätta ett 1:a pris ÖKL med betyg 7 på fält.

För korthårig vorsteh gäller: SOLMS och AZP (Alter Zuchprüfung) med minimum 3 punkter på varje obligatoriskt moment kan ersätta ett 1:a pris ÖKL med betyg 7 på fält.

 • 3:e pris VGP (Verbandsgebrauchsprüfung) kan ersätta ett 1:a pris ÖKL med betyg 7 på fält.

Endast ett HZP- eller ett VGP-resultat får tillgodoräknas enligt ovan, vilket innebär att en hund utöver en av de ovanstående meriterna även måste erövra ett 1:a pris ÖKL i Sverige för att kvalificera sig för start i EKL

 • 2:a pris VGP kan ersätta 1:a pris ÖKL med betyg 8 på fält, vilket innebär att hunden är kvalificerad för EKL i Sverige.

För meritering i Ungern gäller för start i svensk EKL:

 • 1:a pris på fält- och vatten prov VM (Vizi-mezei vizsga) kan ersätta ett 1:a pris ÖKL med betyg 7 på fält.
 • 3:e pris på fullbruksprov, MVV (Mindenes vizsla vizsga) kan ersätta ett 1:a pris ÖKL med betyg 7 på fält.

Endast ett VM- eller ett ÖTV eller ett MVV-resultat får tillgodoräknas enligt ovan, vilket innebär att en hund utöver en av de ovanstående meriterna även måste erövra ett 1:a pris ÖKL i Sverige för att kvalificera sig för start i EKL.

 • 2:a pris MVV kan ersätta 1:a pris ÖKL med betyg 8 på fält, vilket innevär att hunden är kvalificerad för EKL i Sverige.

Krav för start på fullbruksprov

Hund av kontinental stående fågelhundsras, tillhörig medlem i rasens specialklubb eller motsvarande utländsk klubb och förd av medlem i rasens specialklubb eller motsvarande utländsk klubb.

Krav för start i jaktklass på utställning

För meritering i Sverige gäller för start i jaktklass på utställning i Sverige krav på:

 • minst 3:e pris jaktprov eller fullbruksprov.

För meritering i annat land gäller för start i jaktklass på utställning i Sverige krav på:

 • working class certificate (WCC)

SEUCh

För meritering i Sverige gäller följande krav för svenskt utställningschampionat:

 • tre certifikatkvalitetspriser (CK) erhållna i jaktkonkurrensklass (JKK) i Sverige utdelade av minst två domare.
 • minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
 • ett 1:a pris i ÖKL jaktprov alternativt lägst ett
 • 2:a pris fullbruksprov i något nordiskt land.

För meritering i annat land gäller (enligt SKK, FCI och praxis) för hund som redan är UCh i annat land:

 • SEUCh kan erhållas sedan minst ett certifikat/CK* erövrats i Sverige

SEJCh

För meritering i Sverige gäller följande krav för svenskt jaktprovschampionat:
 • två 1:a pris i EKL i Sverige  varav minst ett fältbetyg ska ha erövrats på ordinarie prov
 • ett 1:a pris i EKL kan bytas ut mot ett 1:a pris fullbruksprov
 • betyg godkänt i anlagsklass på viltspår
 • lägst "good" eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

För svenskägd hund ska samtliga meriter erövras i Sverige, såväl eftersöksgrenar som fält.

SKK/Jakthundskommitté har rådfrågats och då det gäller ett Svenskt Jaktchampionat och svenskägda hundar går detta i linje med SKK:s bruksuppfödarpris och SKK:s bruksavelspris där meriterna ska erövras helt i Sverige. Enligt SKK är detta en fråga för SVK/HS och inte för SVK/Fullmäktige.

För meritering i annat land gäller (enligt SKK, FCI och praxis) för hund som redan är JCh i annat land:

 • SEJCh kan erhållas sedan minst ett 1:a pris EKL erövrats i Sverige (dvs krav på viltspårsmerit upprätthålls inte)