Kontakt

Jaktprovsregler

Jaktprovsregler, gäller 2017-01-01 --

Egenskapsbeskrivning för fältprov och eftersöksgrenar, rev 2016-07-12

Regeltolkning angående tidpunkt för eftersöksgrenar i UKL, rev 2014-11-16

Resultat från prov i Sverige med utländskt regelverk

SVK/HS vill informera om att jaktprov som genomförs i Sverige måste ske enligt regelverk som godkänts av SVK och fastställts av SKK för att räknas som ett officiellt prov.

Prov som genomförs i Sverige baserat på utländskt regelverk, t.ex. HZP, uppfyller således inte kraven och betraktas som inofficiellt prov. Det har alltså inget meritvärde.

SVK/HS

Vårprov

Olika meningar har rått om en hund som vid vårprov fått till exempel 2 stycken fältbetyg 7 alternativt 1 eller 2 fältbetyg 8 får starta i EKL under resten av vårprovssäsongen. Likaså om hunden får starta ytterligare gånger i ÖKL.

Enligt regelverket har inget pris erövrats förrän godkänt eftersöksprov föreligger.

Detta innebär till exempel att hund, som i ÖKL under vårprov erhållit två fältbetyg 7, inte erövrat något 1:a-pris, och inte kan hindras att starta vid ytterligare tillfällen i samma klass, men det innebär också att hunden inte har rätt att starta i EKL.

Det är upp till provledningen att avgöra om plats finns för ytterligare start i ÖKL.