Kontakt

Årets Funktionär 2017-2026

Statuter

Beskrivning Väggrelief "Jägaren" i bronserat stengods.
Donator Priset har skänkts av Pia och Tom Ringholm 2017.
Tilldelas

Priset utdelas årligen till funktionärer från samtliga lokalavdelningar samt en funktionär som utses av SVK/HS, och består av diplom med fotografi. Totalt utses 11 inteckningar varje år.

Mottagaren ska under det senaste året utmärkt sig för sitt osjälviska, omtänksamma och engagerande arbete till gagn för lokalavdelningens och dess medlemmars bästa.

Samtliga mottagare tilldelas en inteckning i vandringspriset.

Lokalavdelnings mottagare tillkännages med därtill hörande motivering i samband med lokalavdelnings årsmöte. Handlingarna jämte fotografi på mottagaren bifogas lokalavdelnings årsmöteshandlingar till SVK/HS.

SVK uppmärksammar mottagarna i samband med Riksprov eller vid annat tillfälle som SVK/HS fastställt. Samtliga lokalavdelningars mottagare tillgännages samlat på SVK:s hemsida och i tidningen Svensk Vorsteh så länge detta är tillämpbart.

Erövras Efter 10 år utdelas priset genom lottning till en av de under åren utsedda 110 inteckningarna..

Utdelat

 2017  Lena Karén, Svängsta  SVK/HS
  Krister Larsson, Boxholm SVK/Småland-Östergötland
  Bodel Göransson, Frösön SVK/Jämtland-Västernorrland
  Gundhild Björne, Skellefteå SVK/Västerbotten
  Martin Ohlsson, Degeberga SVK/Södra
  Erik Larsson SVK/Västsvenska
  Frida Aldor SVK/Östra
  Christina Berg SVK/Mellansvenska
  Rune Raattamaa SVK/Malmfälten