Kontakt

Båten

"Bästa hund i fullbruksprovets vattenarbete"

Statuter

Beskrivning Glasbåt av Bertil Valin. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av Anna Berg år 2000.   
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut.

Priset tilldelas ägaren av verksamhetsårets bästa hund i fullbruksprovets vattenarbete i Sverige.

Sammanlagda poäng i momentet vattenarbete:

  • Sök under bössan.
  • Vattenpassion.
  • Vattenapportering.
  • Lydighet, effektivitet och dirigering.

Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset. För att erövra priset krävs även att hunden erövrat lägst ett 2:a-pris.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som erhållit fyra inteckningar men ska dock vandra i minst 15 år.  
Gravyr etc Årtal och hundens samt ägarens namn ska förtecknas.

Utdelat

 2017 Brunnsborg Abby Victor Paulsson, Åstorp
 2016 Barraxans Bosse Lena och Peter Gyulai, Lidingö
 2015 Xantemi's Glimma Elisabeth Manninger, Norrtälje
 2014  Vijaga Nixie  Elin Stenberg, Tidaholm
 2013  Sai-Gha's Congo  Jens Toft Nielsen, Danmark