Kontakt

Båten

"Bästa hund vid fullbruksprovets vattenarbete"

Statuter

Beskrivning Glasbåt av Bertil Valin.   
Donator Priset har skänkts av Anna Berg år 2000.   
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut.

Priset tilldelas föraren av årets bästa hund i fullbruksprovets vattenarbete på ordinarie eller särskilda prov.

Sammanlagda poäng i momentet vattenarbete:

  • Sök under bössan.
  • Vattenpassion.
  • Vattenapportering.
  • Lydighet, effektivitet och dirigering.

Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset. För att erövra priset krävs även att hunden erövrat lägst ett 2:a-pris.

Härtill föreligger kravet att föraren av den vinnande hunden skall vara en god representant för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid efter fyra inteckningar men skall dock vandra i minst 15 år.  
Gravyr etc Årtal, hundens och förarens namn skall ingraveras.

Utdelat

 2017 Brunnsborg Abby Victor Paulsson, Åstorp
 2016 Barraxans Bosse Lena och Peter Gyulai, Lidingö
 2015 Xantemi's Glimma Elisabeth Manninger, Norrtälje
 2014  Vijaga Nixie  Elin Stenberg, Tidaholm
 2013  Sai-Gha's Congo  Jens Toft Nielsen, Danmark